Garantie

MIJNVORM® geeft (1) een standaard garantie en (2) een verlengde maakgarantie op MIJNVORM® producten voor klanten die hun product registreren in het MIJNVORM® database en reageren op een feedback van MIJNVORM®.

1. De standaard garantie

De standaard garantie geldt vanaf de datum van aankoop van het MIJNVORM® product, voor een structureel defect in het product of een fout in de materialen of de fabricage, die zich voordoen gedurende het normale gebruik binnenshuis van het product.

De lengte van de garantie verschilt per product en staat vermeld op de website bij het desbetreffende product, of in de algemene voorwaarden en is geldig op de dag van aankoop van het product. Elke vordering van defect onder deze garantie moet schriftelijk en direct worden ingediend bij MIJNVORM® en in geen geval later dan zeven dagen na constatering van het defect. De datum van de aankoop moet overeenkomen met het serienummer van het product en de verkoopfactuur van MIJNVORM®. De garantie tijd wordt bepaald vanaf de datum van aankoop. De garantie gegeven door MIJNVORM® dekt geen schade of gebreken veroorzaakt door:

  • een voor de bekleding schadelijke vloeistof(fen)
  • vallen op de vloer of stoten tegen andere voorwerpen
  • schuren tegen harde, ruwe of scherpe voorwerpen die sporen achterlaat
  • normale slijtage
  • huisdieren
  • elke wijziging of verandering aan het product dan ook door of op verzoek van MIJNVORM® of eindgebruiker
  • onderdelen die niet zijn goedgekeurd door MIJNVORM® schriftelijk vóór de montage die in het product of op enige wijze verbonden zijn aan het product.

Distributeur / gebruiker zal, op hun eigen kosten, het defecte product naar de fabriek van MIJNVORM®, Hulsweg 6 [unit 23] te Swolgen  sturen. Bij aankomst van het defecte product zal MIJNVORM® zonder enige vertraging het product inspecteren.
Distributeur / eindgebruiker kan ook een schriftelijke beschrijving van het defecte deel en een foto, rechtstreeks naar MIJNVORM® per post of e-mail sturen.
 
Het gerepareerde of vervangen product zal worden teruggegeven aan de distributeur of aan de eindgebruiker door MIJNVORM®. Mocht het product niet defect of het gebrek niet worden gedekt door deze garantie, brengt MIJNVORM® de distributeur / eindgebruiker de (redelijke) kosten van inspectie en eventuele (retour) zendingen in rekening. Alleen MIJNVORM® bepaald of het product binnen de garantie valt. De garantie van MIJNVORM® heeft betrekking op het werk en de kosten van de montage en het eventuele gebruiken van nieuwe onderdelen. De bekleding heeft een beperkte garantie in plaats van alle garanties, namelijk 1 jaar.

De stoffen Valencia™ en Silvertex™ hebben een garantie van 2 jaar tegen doorslijten.
MIJNVORM® is niet verantwoordelijk voor indirecte schade, gevolgschade, incidentele of bestraffende schade of gederfde winst of verlies van goodwill.
Op MIJNVORM® zit/sta werkplekken, voetensteunen en industriële matten geldt de standaard fabrieksgarantie van de fabrikant.
 
2. De verlengde maakgarantie

De verlengde maakgarantie wordt gegeven voor MIJNVORM® producten wanneer een klant het product registreert via de website met behulp van het individuele serie nummer dat onder elk product staat, in de database van MIJNVORM® binnen een maand na aankoop van het product,op www.mijnvorm.nl vindt u een link om uw product te registreren. Het betreft een ‘maak garantie’ De verlengde maakgarantie voor de stoel is vijf (5) jaar na verloop van de standaard garantie en onder de voorwaarden van gebruik als bedoeld in punt 1. Eindgebruik of distributeur zorgt dat het product in de werkplaats van MIJNVORM® komt, en heeft betrekking op het werk en de kosten van de montage, NIET op het gebruik van nieuwe onderdelen, deze zijn voor rekening van de eindgebruiker of distributeur. De verlengde maakgarantie is alleen geldig wanneer de geregistreerde klant reageert op een elektronische feedback, de stoel geregeld onderhoud en mee doet aan onderzoek die wordt verstuurd naar hem / haar per e-mail.